06-12-2022

Ons atelier

Op vrijdagmiddag organiseren de leerkrachten een Atelier voor de leerlingen van groep 5 tot en met 8. Per periode van 3 weken worden dan 12 workshops aangeboden. Er zijn 5 verplichte workshops per jaar en worden dus door alle leerlingen gevolgd. De overige workshops mogen naar eigen interesse gekozen worden. Tijdens de workshops worden onder andere cultureel erfgoed, textiel bewerken, kleien, techniek en robotica, schilderen maar bijvoorbeeld ook schaken aangeboden.

Projectweken

Ieder schooljaar hebben we met de hele school twee bijzondere weken: De projectweken. Deze weken volgen leerlingen verschillende workshops, bezoeken tentoonstellingen en worden de schoolvakken aangeboden aan de hand van een bepaald thema. Vorig jaar stond het thema ‘Vrijheid’ in de schijnwerpers. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Kunst’ waarin diverse beroemde schilders werden uitgelicht. Tijdens deze weken volgen leerlingen verschillende workshops, bezoeken tentoonstellingen en worden de schoolvakken aangeboden waarin het gekozen thema centraal staat.

Media
  • spikeprime