Aanmelden nieuwe leerlingen


Ieder schooljaar is in de periode januari/februari gelegenheid voor het aanmelden van nieuwe leerlingen voor onze school. Ouders kunnen tijdens ons open huis (samen met hun kind) een kijkje in de school nemen en kennismaken met de leerkrachten en de leermiddelen die wij op school hanteren. Tevens is er op deze dag gelegenheid om nieuwe leerlingen in te schrijven. Het open huis vond plaats op 18 januari 2023. Er bestaat vanzelfsprekend altijd de mogelijkheid om tussentijds leerlingen/ouders rond te leiden en aan te melden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directie van de school via onze contactpagina

Aanmeldformulier

U kunt het ingevulde formulier ondertekend weer inleveren bij ons op school. Ook is er de mogelijkheid om een leeg inschrijfformulier af te halen op onze school

Download