Voor het Galjoen is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Het Galjoen spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam en adres, te waarborgen. In de onderstaande documenten kunt u lezen op welke wijze het Galjoen uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Privacyverklaring SKOT