Voor het eerst naar school


Zodra een kind 4 jaar is, mag het onderwijs volgen op onze school. Vanaf 5 jaar zijn de kinderen leerplichtig. In de maand voorafgaand aan de 4e verjaardag mogen nieuwe leerlingen een aantal dagdelen (maximaal 6) kennis komen maken. Ouders en kind worden uitgenodigd voor de eerste wendag, waarbij de ouders aansluitend een kort kennismakingsgesprek met de directeur hebben. In overleg met de leerkracht van het kind worden daarna de overige dagdelen gepland. Ook kan het zijn dat de leerkrachten van groep 1 een keer op huisbezoek komen, uiteraard in overleg met u.
Op de eerste dag nadat het kind 4 jaar is geworden, mag hij of zij beginnen op onze school. In bepaalde periodes van het jaar kan daarvan, in overleg, worden afgeweken.
Het is voorwaardelijk dat kleuters die voor het eerst naar school gaan, thuis al het een en ander geleerd hebben. We verwachten dat:

• hij/zij zichzelf kan aan- en uitkleden.
• dat hij/zij zindelijk is.
• dat hij/zij zelfstandig naar de wc kan gaan.

* Kinderen die in de periode juni – september 4 jaar worden starten met ingang van het nieuwe schooljaar. Zij worden uitgenodigd voor de doorschuifmiddag waarop we werken in de groepssamenstelling van het nieuwe schooljaar. Ouders van nieuwe instroomleerlingen worden in de eerste 6 weken van het nieuwe schooljaar uitgenodigd door de leerkracht voor een intakegesprek, waarin de actuele gegevens en bijzonderheden in een kort gesprek uitgewisseld kunnen worden.