ProtocollenProtocol Inhoud

Omgaan met agressie Afspraken en gedragsregels tussen ouders/verzorgers en school
Protocol Social Media Richtlijnen opgesteld door SKOT betrefffende sociale media en mail- en internetgebruik.
Zittenblijven Procedure en richtlijnen betreffende zittenblijven.Het galjoen, je vaart er wel bij!

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT