Sociaal Veiligheidsplan

 

De wet stelt 3 punten centraal: 

  • Expliciete verantwoordelijkheid voor het voeren van sociaal veiligheidsbeleid,

  • Verplichte monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen,

  • Beleggen van de volgende taken bij een persoon: een vast aanspreekpunt voor leerlingen en ouders en coördinatie van het anti-pestbeleid.

In dit beleidsplan wordt beschreven hoe het Galjoen de sociale veiligheid op school bij zowel leerlingen, personeel, ouders en betrokkenen meet, realiseert en waarborgt. Het richt zich op alle aspecten die te maken hebben met de sociale veiligheid van de school of in de directe omgeving daarvan. 
Het plan is opgebouwd aan de hand van 4 deelonderwerpen: inzicht, preventie, curatie en communicatie.Sociaal veiligheidsplan

Het galjoen, je vaart er wel bij!

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT