M.R.

 Naast de Ouderraad functioneert er ook een Medezeggenschapsraad (MR). Zij heeft als doel de geledingen van de school, bedoeld worden ouders en personeel, medezeggenschap te geven in het beleid ten aanzien van de school. Eén en ander vloeit voort uit de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De MR praat in feite over alles wat met de school te maken heeft. Eens per jaar brengt de MR verslag uit van alles wat zij heeft gedaan.

 


2022
Notulen MR 26-09-2022.pdf
Jaarverslag MR Het Galjoen 20212022.pdf
Notulen MR 6 juli 2022.pdf
Notulen MR vergadering 24 mei 2022.pdf
Notulen MR 14 maart 2022.pdf
Notulen MR 19 januari 2022.pdf


2021:

Jaarverslag MR
Notulen MR 27 januari
Notulen MR 15 maart
Notulen MR 22 juni
Notulen MR 20 september
Notulen MR 9 november

 

Het galjoen, je vaart er wel bij!

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT